Certyfikaty jakości

Na produkowane pudełka styropianowe posiadamy Świadectwo Jakości Zdrowotnej (Certificate Of Health Quality), dopuszczające do transportu w tych pudełkach żywności, suplementów dietetetycznych i produktów leczniczych w opakowaniach własnych.

Na produkowane płyty styropianowe do izolacji dachów, murów, posadzek i fundamentów wystawiamy Deklarację Wartości Użytkowych oraz Kartę Techniczną Produktu.

Na produkowane metodą wtryskową kształtki i opakowania styropianowe posiadamy aktualne Testy na zgodność z dyrektywą RoHS i REACH.